Par mums

Uz izaugsmi orientētā kolektīvā ir apvienojušies augstas klases profesionāļi ar daudzgadīgu teorētisku un praktisku pieredzi deratizācijas, dezinsekcijas, dezinfekcijas pakalpojumu organizēšanā un veikšanā juridiskām un fiziskām personām.

Pakalpojumu apjoms un cenas tiek noteiktas individuāli katram konkrētajam objektam, atkarībā no kaitēkļu veida, objekta atrašanās vietas, darbības specifikas un tehniskā stāvokļa. Objekta tehniskais stāvoklis nosaka kaitēkļu caurlaidības iespējas. Pirmreizējais objekta apmeklējums un kaitēkļu risku noteikšana ir bezmaksas pakalpojums. Neatkarīgi no sniedzamā pakalpojuma apjoma, klients tiek nodrošināts ar nepieciešamajiem dokumentiem un pierakstiem, kas atbilst tādu kontrolējošo institūciju kā Veselības inspekcija un Pārtikas veterinārais dienests prasībām.

Garantējam, ka darbu kvalitāte būs atbilstoša MK noteikumiem Nr.618 (06.07.2010.) “Dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas noteikumi” un tos veiks normatīvajiem aktiem atbilstoši apmācīti dezinfektori ar LR lietošanā atļautiem biocīdiem.